Brukeravtale for oppdragsgivere

Brukeravtale for oppdragsgivere

Brukeravtale og Vilkår

Oppdragsgiver

FACE AS
Org.nummer: 914 818 737
Fredrikstad Norge


Generelt om Face.no
Nett tjenesten Face.no er eid og drevet av selskapet Face AS ( 914 818 737) og er en portal for informasjon, booking, og formidlingstjeneste innen TV, film, reklame og sosiale medier. Portalen formidler tjenester og oppdrag mellom oppdragsgivere og oppdragssøkere.
Alle som ønsker ta jobb/oppdrag innenfor bransjen kan registrere seg som aktør (Skuespiller, Statist, Modell).
Alle som søker aktører til egne produksjoner kan søke om å bli registrert som oppdragsgiver.
Denne bruksavtalen regulerer vilkår for registrering av abonnement og medlemskap for oppdragsgivere.

Registrering

Generelt om registrering
For å registreres som oppdragsgiver av Face portal, følger du trinnvis veiledning ved registrering. Opplysninger du legger inn ved registrering vil kun være synlige for deg og ditt selskap - ikke allmenheten. Det er kun egne brukere i oppdragsgivers selskap som skal ha tilgang til selskapets informasjon, ikke øvrige registrere aktører eller andre oppdragsgivere. Dette er en del av vårt personvern for deg som bruker.
Face portal tillater kun registrerte selskaper som oppdragsgivere. For Norske selskapet betyr dette at selskapet skal være registrert i Brønnøysund registeret.
MERK: Face vil godkjenne alle oppdragsgivere som en kontroll!

Registrering – Brukerkonto
Ved registrering bes du registrere en hoved kontaktperson, og registrerer kun relevante opplysninger som navn, telefonnummer, og e-post adresse. Dette benyttes for å sette opp din brukerkonto.
Det er INGEN kostnad eller form for betaling for å registrere oppdragsgiver!

Rettigheter og vilkår for bruk

Kontobetingelser
Konto kan avsluttes – selvfølgelig.
I portalen, på din egen side, har du egen meny for din konto. Der kan du endre dine innstillinger og opplysninger, og du kan si opp din konto.
Ved stenging av konto sender Face en e-post med kvittering/bekreftelse på stenging.

Sletting av din profil
Når du velger å avslutte din konto, så vil din profil slettes.
Sletting betyr at Face har rett til å slette alt lagret innhold om deg og ditt selskap fra vår nettportal og din side profil. Dette følger også lov om personvern som ivaretar dine rettigheter for bruk og uriktig spredning av personopplysninger.
Merk at det noe tid etter din profil er slettet, fortsatt kan være synlige spor etter din profil grunnet tredjeparts koblinger slik som google og Facebook.
Har du vært virksom i nett tjenesten vil også flere aktører ha din informasjon som du selv har sendt dem. Disse data og opplysninger kan ikke Face ta ansvar for eller kunne ha rådighet over, og vi oppfordrer i enkelte tilfeller at du tar kontakt ved nødvendighet for å få dine opplysninger og tidligere forbindelser slettet.

Bruk av portalen som oppdragsgiver
Portalen er en tjeneste utviklet og tilgjengeliggjort, slik at du som oppdragsgiver i samarbeid med Face skal kunne effektivisere arbeid, søk, booking av aktører digitalt.
Nett tjenesten er utviklet av Face, med de funksjoner og løsninger gjort tilgjengelig.

Formidling
Hoved formål med nett tjenesten er på best mulig og effektiv måte å kunne formidle oppdrag mellom oppdragsgivere, Face, og de registrerte aktører.
Som registrert oppdragsgiver kan du benytte tjenestene tilgjengelig for å utlyse oppdrag og gjøre disse tilgjengelige gjennom portalens sider.

Tjenester / lagring
Du har rett til å benytte alle tjenester og funksjoner som gjøres tilgjengelige for deg som registrert oppdragsgiver. Her under også lagring av selskapets opplysninger, bilde og video materiell, arkiv for oppdrag, og henting av data / opplysninger om aktører.


Materielle rettigheter

Kopiering av materiell
Alt materiell tilgjengelig og synbart i nett tjenesten Face.no, slik som - Bilder, video, artikler, guider og veiledninger, er eid og utviklet og produsert av Face AS, med de rettigheter dette innebærer i henhold til åndverksloven og copyrights.
Kopiering, nedlastning, eller videresending i noen form av dette materiell er strengt forbudt.
Ved brudd på disse rettigheter vil Face AS gå til rettslige tiltak.

Endringsrett
Face AS forbeholder seg rett til å endre våre tjenester og funksjoner for portalen, samt endre bruk og vilkår i den utstrekning dette er en del av den videre utvikling av tjenesten portalen tilbyr.

Misbruk og utestengelse
Face AS har rett til å utestenge eller terminere de som misbruker sin konto, portalens funksjoner, eller tjenestene, direkte eller indirekte gjennom bruk, eller tilsiktet for å skade Face sitt renomme.
Begrunnelser kan være kopiering av materiell, bildebruk som er krenkende, utrykker hat, eller er av pornografisk innhold.
Face AS forbeholder seg også retten til å utestenge oppdragsgivere som ytrer krenkende omtale, eller misvisende informasjon gjennom andre medier og kanaler.
Face AS har rett til å terminere / utestenge oppdragsgivere med umiddelbar virkning dersom det er av alvorlig karakter.
Face vil ved det vi oppfatter som lett feil/misbruk, misforståelse av retningslinjer og vilkår, eller utilsiktet å ha skadet Face, gi mulighet til å rette opp dette før varsel om terminering.
Face kan også utestenge / terminere useriøse oppdragsgivere som misligholder bookinger, castinger, og produksjoner ved tilsiktet eller utilsiktet gjentagende ikke følger opp sine forpliktelser.

Samtykke
Ved å akseptere våre vilkår gir du ditt samtykke til at Face AS kan registrere og behandle dine personlige opplysninger, dine selskaps data og bilde/video materiell du publiserer på din side profil.

Du samtykker til at du har lest, forstått, og aksepterer denne brukeravtalen og dets innhold.

Du samtykker til å benytte portalen, tjenester og funksjoner slik de er tilrettelagt for og med de retningslinjer gitt, følge og forplikte deg til de avtaler / oppdrag du utlyser gjennom portalen.

Du samtykker til at ved misbruk, tilsiktet feil bruk av portalen, og din profil, og etter varsler om endring, kan bli terminert utestengt fra portalen.

Du samtykker til at du ikke kopierer side innhold, videoer, bilder, eller annet materiell eid og produsert av Face AS.

Du samtykker til at du selv er ansvarlig for all informasjon du legger ut på din profil, og om selskapet.

Du samtykker til aldri å utlyse oppdragsannonser med bilder eller innhold av krenkende art, ytringer om hat av politisk, religiøs, eller legnings art, eller pornografisk art.

 

Tips og guider

Se våre tips og guider som vil hjelpe deg på vei.

Les mer

FAQ

Ta en kikk i vår FAQ-samling for å finne ut av spørsmål du lurer på.

Les mer

Supportsenter

Dersom du lurer på noe, så kan du kontakte oss her.

Les mer