Face.no | Brukeravtale for aktører

Brukeravtale for aktører

Brukeravtale og Vilkår

Aktør (Statister, Skuespillere, Modeller)

FACE AS
Org.nummer: 914 818 737
Fredrikstad Norge


Generelt om Face.no
Nett tjenesten Face.no er eid og drevet av selskapet Face AS ( 914 818 737) og er en portal for informasjon, booking, og formidlingstjeneste innen TV, film, reklame og sosiale medier. Portalen formidler tjenester og oppdrag mellom oppdragsgivere og oppdragssøkere.
Alle som ønsker ta jobb/oppdrag innenfor bransjen kan registrere seg som aktør.

Denne bruksavtalen regulerer vilkår for registrering av abonnement og medlemskap for aktører.
MERK: Egen brukeravtale for produsenter.

Definisjoner
Aktør – Defineres her som begrep for alle typer skuespillere, statister, og modeller.

Registrering


Generelt om registrering
For å registreres som medlem / abonnent av Face portal, følger du trinnvis veiledning gjennom tre steg. Opplysninger du legger inn ved registrering vil kun være synlige for deg og andre registrerte oppdragsgivere – ikke allmenheten. Det er kun oppdragsgivere som skal ha tilgang til din kontakt informasjon, ikke øvrige registrere aktører. Dette er en del av vårt personvern for deg som bruker.

Alder
Face portal har ingen nedre eller øvre begrensning for alder. Merk at det er egne betingelser for registrering av barn og ungdom som beskrevet i eget punkt.

Etnisitet / nasjonalitet
Face portal har ingen begrensning for etnisitet. For annen nasjonalitet / utenlands statsborgerskap, så er det ingen begrensning, men vi bemerker at for å ta honorert oppdrag, MÅ statsborgere av annen nasjonalitet enn Norsk, enten vise til Norsk personnummer, eller ID nummer.

Religion / legning
Face portal har ingen begrensning i medlemmers egen religiøse tro eller deres legning, men bemerker at profiler IKKE skal benyttes i noen form til å fremme, ytre, eller drive slik aktivitet.

Registrering av barn
For registering av barn og ungdom under 16 år, så må foresatt gjennomføre registrering trinn 1 og 2, hvor det er foresatt som gjennomfører betaling. Dette på grunn av retningslinjer for barn og ungdom som regulerer aldersgrenser om kjøp.

 

Registrering – Steg 1
Ved registrering bes du som ønsker bli abonnent, oppgi din kontaktinformasjon som navn, telefonnummer, e-post adresse, og fødselsdato (Du oppgir IKKE ditt personnummer) Du oppretter ditt Brukernavn og passord som vil være dine innloggings detaljer hver gang du logger inn. Du kan også benytte innlogging via din brukerkonto hos Facebook vis du har dette. Du kan lese utfyllende informasjon om hvordan dine data blir behandlet og lagret i vår personvernserklæring. Det er i dag strenge krav til hvordan dine data blir behandlet og lagret, og hvilke rettigheter du som forbruker har. Face anbefaler at du setter deg inn i dette, da vi etterlever dette til fulle for å garantere din sikkerhet og vår kvalitet.

Registrering Steg 2 - Betaling
Når du har fylt inn din kontaktinformasjon, og godtatt disse brukervilkår, vil du bli ført videre til betalingsmodulen for ditt abonnement. Face portal er integrert med betalingsløsning fra Dibs. Du vil få følgende betalingsalternativ for ditt abonnement.

Abonnement betaling for ett (1) år.
Abonnement betaling for ett (1) år, delt i månedsbetalinger - totalt 12 måneder.
Betal med kort ( Visa, Mastercard )
Prisen for et års abonnement er 699,- inklusive mva.
Prisen for ett års abonnement ved del betaling er 79,- per måned inkl. mva.

Et abonnement har en varighet på et helt kalender år ( 12 måneder ) Abonnementet videreføres automatisk dersom du ikke velger å si opp ditt abonnement. Oppsigelse må gjøres minimum en måned før ny termin starter. Du kan enkelt si opp ditt abonnement på din side under menyvalget «abonnement» Du får også varsel om dette fra Face når fornyelse nærmer seg.
Du finner også flere svar om registrering, abonnement, og betaling i vårt supportsenter og FAQ.

Registrering Steg 3 Profil – Din side

Profilbygging – Din side
Etter registrering og valg av betalingsløsning for ditt abonnement, vil du føres til din egen sideprofil. Din Side består av et dashboard / kontrollpanel med flere meny valg.
Under profil så skal du her tillegge informasjon om deg og din rolle som aktør.

Person opplysninger
Dette er opplysninger om deg som person, og dine kvalifikasjoner. Her fyller bruker inn alle relevante opplysninger slik som personlighetstrekk og status.
Disse opplysningene vil være søkbare for alle registrerte oppdragsgivere.

Bilder og video
I din profil skal du laste opp bilder etter de spesifikasjoner og krav som fremgår av veiledning.
Det er egne krav til dine profilbilder, slik at de er representert i rett form, og representerer deg som person oppdatert etter de krav bransjen etterspør som «ekte» profilbilder.
Du kan i tillegg legge til porteføljebilder. Dette er bilder som mer representerer arbeid du har gjort eller hvor du er avbildet som modell, statist, eller skuespiller.

MERK: Bilder får på ingen måte være krenkende for enkeltpersoner, være ærekrenkende, uttrykke hat eller være umoralsk, ha pornografisk innhold eller annet støtende innhold. Disse blir fjernet av Face!


Rettigheter og vilkår for bruk


Oppsigelse og angrerett

Abonnement kan avsluttes – selvfølgelig.
I portalen, på din egen side, har du egen meny for din konto og abonnement. Der kan du endre dine innstillinger og opplysninger, og du kan si opp ditt abonnement. Abonnementet løper for ett ( 1 ) år av gangen, og fornyes automatisk. Ønsker du si opp ditt abonnement, kan dette gjøres når du selv ønsker, men senest en måned før fornyelse / utgangen av abonnementet.

Ingen vanskelige skjemaer – alt er ett klikk!
Under din side, og menyvalg for «abonnement» finner du oppsigelse enkelt som valg. Klikk på oppsigelse, og du har sagt opp ditt videre abonnement.
Ved oppsigelse av abonnement sender Face en e-post med kvittering/bekreftelse på oppsigelsen. Vi ber deg ta vare på e-posten som en gyldig bekreftelse.

Du vil alltid få en påminnelse om fornyelse av ditt abonnement, slik at du har mulighet til å si opp videre abonnement før en fornyelse trer i kraft.

Angrerett
Du har som forbruker angrerett i henhold til norsk lov. Du har en angrerett på ditt abonnement i 14 dager fra dagen du først registrerte deg. Merk at angrerett bortfaller dersom du søker etter oppdrag, eller gjennom portalen har mottatt oppdrag på noen måte. Du har da påbegynt tjenesten, og mister dermed din rett til å angre. Når du gjennomfører din registrering vil du få kjøpsvilkår, og opplysninger om din angrerett. Du vil også finne skjema for angrerett som du kan benytte for din rett til å angre ditt abonnement.

Sletting av din profil
Når du velger å si opp ditt abonnement, eller benytter din angrerett, så vil din profil slettes.
Sletting betyr at Face har rett til å slette alt lagret innhold om deg og din person fra vår nettportal og din side profil. Dette følger også lov om personvern som ivaretar dine rettigheter for bruk og uriktig spredning av personopplysninger.
Merk at det noe tid etter din profil er slettet, fortsatt kan være synlige spor etter din profil grunnet tredjeparts koblinger slik som google og Facebook.
Har du vært virksom i nett tjenesten vil også flere produsenter ha din informasjon som de har hentet og kan ha lagret, eller som du selv har sendt dem. Disse data og opplysninger kan ikke Face ta ansvar for eller kunne ha rådighet over, og vi oppfordrer i enkelte tilfeller at du tar kontakt ved nødvendighet for å få dine opplysninger og tidligere forbindelser slettet.

 

Bruk av portalen

Portalen er en tjeneste utviklet og tilgjengeliggjort slik at du som aktør skal ha bedre mulighet til å finne og søke oppdrag, samt bli gjort tilgjengelig for andre som vil søke etter deg og din profil.
Nett tjenesten er utviklet av Face, med de funksjoner og løsninger gjort tilgjengelig.

Synlighet
Som bruker / abonnent av nett tjenesten samtykker du til at din profil er synlig for oppdragsgivere i den utstrekning det er behov for. Du har valgt å publisere din profil tilgjengelig for oppdragsgivere, men begrenset til dets innhold og formål definert som aktør og / eller crew virksomhet innenfor TV, film, reklame, og sosiale medier.
Synlighet av din profil spesifiseres slik:

Søkermotor synlighet 
Din profils synlighet er søkbar offentlig, tilgjengelig gjennom alle søkemotorer.
Kun ditt hoved profilbilde og brukernavn er synlig.

Portal synlighet 
Offentlighet, andre aktører, kan se del av din profil i portalen i en felles oversikt over tilgjengelige aktører. Dette er en opplisting hvor kun ditt hovedbilde og brukernavn er synlig. Oppstillingen / listen er ikke sorterbar, eller med mulighet for videre kunne gå inn å se dine opplysninger.
KUN registrere oppdragsgivere kan se hele din profil. De kan søke opp dine opplysninger og kvalifikasjoner slik at de kan tillegge deg som ønsket aktør, eller formidle oppdrag til deg.
MERK: Alle registrere oppdragsgivere som skal benytte tjenestene gitt for oppdragsgivere i portalen, også er underlagt egne strenge bruksvilkår og rettigheter.

Formidling
Hoved formål med nett tjenesten er på best mulig og effektiv måte å kunne formidle oppdrag mellom oppdragsgivere og de registrerte aktører.
Som registrert bruker kan du benytte tjenestene tilgjengelig for å søke utlyste oppdrag gjort tilgjengelig gjennom portalen.

Tjenester / lagring
Du har rett til å benytte alle tjenester og funksjoner som gjøres tilgjengelige for deg som registrert abonnent. Her under også lagring av dine personlige opplysninger, bilde og video materiell, arkiv for oppdrag.

Materielle rettigheter


Kopiering av materiell
Alt materiell tilgjengelig og synbart i nett tjenesten Face.no, slik som - Bilder, video, artikler, guider og veiledninger, er eid og utviklet og produsert av Face AS, med de rettigheter dette innebærer i henhold til åndverksloven og copyrights.

Kopiering, nedlastning, eller videresending i noen form av dette materiell er strengt forbudt.
Ved brudd på disse rettigheter vil Face AS gå til rettslige tiltak.

Endringsrett
Face AS forbeholder seg rett til å endre våre tjenester og funksjoner for portalen, samt endre bruk og vilkår i den utstrekning dette er en del av den videre utvikling av tjenesten portalen tilbyr. Face AS forbeholder seg også retten til å endre pris på abonnement i den utstrekning dette naturlig følger av videre utvikling, nye oppgraderte funksjoner, og /eller ved oppjustering av priser for drift, host, og tredjepart.

Prisendring vil ALLTID begrunnes, og informeres om i god tid, og vil kun gjøres gjeldende for neste betalingsperiode – aldri som tillegg eller underveis i en abonnement periode.


Misbruk og utestengelse
Face AS har rett til å utestenge eller terminere abonnenter som misbruker sitt abonnement, portalens funksjoner, eller tjenestene, direkte eller indirekte gjennom bruk, eller tilsiktet for å skade Face sitt renomme.
Begrunnelser kan være kopiering av materiell, bildebruk som er krenkende, utrykker hat, eller er av pornografisk innhold.
Face AS forbeholder seg også retten til å utestenge abonnenter som ytrer krenkende omtale, eller misvisende informasjon gjennom andre medier og kanaler.


Face AS har rett til å terminere / utestenge abonnenter med umiddelbar virkning dersom det er av alvorlig karakter.
Face vil ved det vi oppfatter som lett feil/misbruk, misforståelse av retningslinjer og vilkår, eller utilsiktet å ha skadet Face, gi abonnent mulighet til å rette opp dette før varsel om terminering.

Face kan også utestenge / terminere useriøse abonnenter som skader oppdragsgiveres bookinger, castinger, og produksjoner ved tilsiktet eller utilsiktet gjentagende ikke følger opp sine forpliktelser. Her forstått ved at aktøren ikke opprettholder forpliktelse gitt ved å akseptere et oppdrag, og ikke møter, eller informerer om avvik.

2 gangs varsel
Face AS vil ved saker som benevnt over gi abonnent varsel. 1 gangs varsel er oppfordring om å utbedre eller gjøre nødvendig tiltak / rettelse som angitt i varsel.
Dersom abonnent ikke utbedrer eller tar de nødvendige tiltak, vil Face utsende 2 gangs varsel. Blir ikke varslene da etterfulgt, vil abonnenten får beskjed om en frist og da endelig terminering.
Abonnementet vil bli terminert og profil slettet. Abonnent har ingen krav på tilbakebetaling av sitt abonnement.

 

Samtykke


Ved å akseptere våre vilkår gir du ditt samtykke til at Face AS kan registrere og behandle dine personlige opplysninger, dine data og bilde/video materiell du publiserer på din side profil. Du gir samtidig samtykke til at vi gjennom vår nett tjeneste, portalen, kan videre utlevere / gi tilgang til dine opplysninger til selskaper registrert og godkjent som oppdragsgivere.

Du samtykker til at du har lest, forstått, og aksepterer denne brukeravtalen og dets innhold.

Du samtykker til at registrerte oppdragsgivere vil kunne hente ut dine opplysninger og bilder til deres bruk og videre prosesser med å behandle deg som kandidat for deres produksjoner.

Du samtykker til å benytte portalen, tjenester og funksjoner slik de er tilrettelagt for og med de retningslinjer gitt, følge og forplikte deg til de avtaler / oppdrag du aksepterer.

Du samtykker til at ved misbruk, tilsiktet feil bruk av portalen, og din profil, og etter varsler om endring, kan bli terminert utestengt fra portalen, uten krav på tilbakebetaling av abonnement.

Du samtykker til at du ikke kopierer side innhold, videoer, bilder, eller annet materiell eid og produsert av Face AS.

Du samtykker til at du selv er ansvarlig for all informasjon du legger ut på din profil.

Du samtykker til at det er dine egne bilder, og av deg som person du laster opp til din side.

Du samtykker til aldri å laste opp bilder eller videoer av krenkende art, ytringer om hat av politisk, religiøs, eller legnings art, eller pornografisk art.

Du samtykker til at Face.no er en portal for å formidle oppdrag mellom oppdragsgivere og deg selv, og dermed ikke skal holdes på noen måte ansvarlig for de oppdrag du tilegner deg, eller kan stå ansvarlig for hendelser vedrørende disse oppdrag.

Du samtykker til av ved avbrudd av ditt abonnement, enten det skyldes egen oppsigelse eller utestengelse fra Face, ikke har rett til noen form for tilbakebetaling eller refusjon av din innbetalte årsavgift, uansett tid for avbrudd, så lenge dette er etter angrefrist. Dette er også gjeldene for gjenværende trekk for delbetaling kort.

Du samtykker til at Face.no og deres samarbeidspartnere kan bruke dine opplysninger til å sende deg passende markedsføringshandlinger. Du kan når som helst frita deg fra dette ved å be Face.no avbryte slike handlinger.

Tips og guider

Se våre tips og guider som vil hjelpe deg på vei.

Les mer

FAQ

Ta en kikk i vår FAQ-samling for å finne ut av spørsmål du lurer på.

Les mer

Supportsenter

Dersom du lurer på noe, så kan du kontakte oss her.

Les mer