Må jeg betale skatt av mitt honorar?

Her gir vi en omfattende artikkel om dette med honorar og skatt.

Det er mange spørsmål vedrørende honorar og hva som blir trukket i skatt, hvem som kan ha frikort, og hva med arbeid for barn. Vi forsøker gi en utfyllende forklaring i denne artikkelen.

Et stadig tilbakevendende tema for produksjonsselskaper og castingbyråer:
«Jeg tok et oppdrag som jeg skulle betales 3000 kroner for, men jeg fikk kun utbetalt 1500»
Svaret som ofte da kommer tilbake er at «Du har blitt trukket 50% skatt»

Hvorfor det, og hva er egentlig grunnen til det ?

Alle som tar arbeid plikter å betale skatt. For arbeidstakere med fast arbeid, er dette en automatisk praksis, hvor de av sin lønn blir trukket en skattesats av brutto lønn. For andre kan det være annerledes ut fra hvilken situasjon man er i, eller om man er ungdom og barn. Man har kanskje ikke har arbeid tidligere, eller man har et såkalt frikort.

Det er svært viktig å sette seg inn i gjeldende regler for skatt, og få dette riktig før du tar oppdrag, slik at du unngår overraskelse når utbetalingen kommer.

Slik fungerer det i praksis når du har blitt «ansatt» til et oppdrag.

Vi skal forsøke forklare prosessen for hvordan det i praksis fungerer når du har fått ett oppdrag, og videre til lønnsutbetaling.
Du har funnet et oppdrag du gjerne vil søke på. Oppdraget lønnes med 3000 kroner. Du får oppdraget, møter til innspilling, skriver under på kontrakt. (Ja, du MÅ skrive under på en kontrakt for oppdraget) Kontrakten angir honoraret ved siden av øvrige klausuler om oppdraget, og du oppgir her dine personalia som navn, personnummer og kontonummer. Dette slik at de som skal betale deg lønn/honorar kan gjennomføre utbetaling.

PS: Aldri send ditt personnummer og kontonummer i etterkant over e-post! Det er strenge regler for personvern, og ønsker oppdragsgiver disse opplysningene i etterkant, må de fysisk ringe deg for å få dette! Dette er for å verne deg mot at e-post kommer på avveie.

Så, nå tror de fleste at alt er i skjønneste orden, og utbetalingen kommer som avtalt. Det gjør det også, men det er her mange ikke har fått med seg gjeldende regler, eller eget ansvar for rett opplysning om skattetrekk/skattekort.

Etter innspilling samles alle kontrakter, og de blir nå gitt til regnskapsansvarlig for at de skal kunne gjennomføre lønnskjøring.
For enkelte oppdrag / innspillinger kan det kanskje være 200 statister som skal ha sitt honorar. Dette er derfor automatisert i rutiner og pålagt praksis for regnskapsførere.
Regnskapsfører fører alle statister inn i lønnsliste skjema i sitt regnskapsprogram, hvor alle dine opplysninger fremgår, slik Som personnummer og ditt kontonummer.

Her kommer det du skal merke deg!!

Neste teg for regnskapsfører er å elektronisk hente opplysningene knyttet til deg gjennom Altinn / Skatteetaten.
Der finnes de siste oppdaterte opplysninger om deg og din skattesats. Disse opplysningene kjøres mot ditt honorar, og det kan gjøres en lønnsinnberetning.
Deretter vil du få utbetalt ditt honorar til oppgitt konto, da minus det skattetrekk satt på deg.

Litt avhengig av alder og arbeidssituasjon, så er det for de fleste en opplagt sak at de vil bli trukket skatt av sin inntekt. De som har fast annet arbeid, er skattetrekket noe de er klar over, og de forventer at de blir trukket skatt.

Så er det de som kanskje er i en annen situasjon, har et frikort, eller er  barn under 13 år, og da er det viktig å sette seg inn i de gjeldende regler, samt hva man selv skal gjøre.

Har du ikke oppdatert dine opplysninger, eller tatt de rette tiltak vil du fort bli trukket 50 % skatt ved utbetaling av ditt honorar – dette skjer veldig ofte dessverre, fordi enkelte ikke er klar over hva som er gjeldende prosedyre og pålagte krav.

Vi skal forklare litt mer nedenfor om de ulike forhold du skal vite om vis du ikke er i fast arbeidssituasjon, ikke har full kontroll på din skattesats, eller kjenner til gjeldende regler.

HUSK: Det er DITT ansvar å oppdatere dine skatteforhold – IKKE oppdragsgiver!!!

 

Frikort

Et frikort er et skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt dersom du tjener 65 000 kroner eller mindre i løpet av året. Det inkluderer all skattepliktig lønn, sykepenger og feriepenger. Både feriepenger du tjente opp i fjor og som blir utbetalt i år, og feriepenger du får utbetalt hvis du slutter i jobben i år, inngår i frikortbeløpet på 65 000 kroner.

Hadde du frikort i fjor trenger du ikke søke om nytt frikort, men selv om du hadde frikort i fjor kan du ha fått skattekort i år. I så fall må du søke om frikort dersom du kommer til å tjene 65 000 kroner eller mindre.

Har du frikort og tjener mer enn 65 000 kroner - Da må du bestille skattekort.

Det beløpet du allerede har tjent uten å trekke skatt, tas med i grunnlaget for beregningen av nytt skattekort. Uansett om du først har hatt frikort eller ikke, vil den totale skatten du betaler bli den samme. Hvis du ikke bestiller nytt skattekort vil arbeidsgiver trekke 50 prosent skatt av inntekten du tjener over frikortgrensen. Du vil få tilbake det du eventuelt har betalt for mye i skatt, året etter.

Du kan bestille frikort fra det året du fyller 13 år. 

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattekort/frikort/

Del frikortet mellom arbeidsgivere!

Har du flere oppdragsgivere må du huske å fordele frikortbeløpet. Du må bestille frikortet før du kan fordele mellom flere arbeidsgivere.

Du må ha et frikort før du kan fordele til flere arbeidsgivere. Når en ny arbeidsgiver henter frikortet, får du beskjed på e-post eller SMS.  

Har du flere jobber må du dele opp beløpet sånn at det blir maks 65.000 til sammen. Det betyr at du må redusere beløpet hos en oppdragsgiver for å kunne gi mer til en annen. Hvis du allerede har tjent noe på en jobb kan du ikke gi et lavere beløp en dette til denne oppdragsgiveren.

Du kan gjøre dette flere ganger i løpet av året, for eksempel hvis du får en ny jobb eller du jobber mer på ett sted enn du har registrert.

Hadde du frikort i fjor trenger du ikke bestille nytt frikort. Frikortet er allerede tilgjengelig for arbeidsgiver.

 

Barn

Barn under 13 år kan tjene inntil 10 000 kroner skattefritt i løpet av et inntektsår.

Frikortgrensen på 10 000 kroner i løpet av et år gjelder uavhengig av om inntektene er tjent hos forskjellige arbeidsgivere. Skattefritaket gjelder kun lønn for faktisk arbeid som barnet utfører selv, dvs. en konkret arbeidsprestasjon.

Passive honorarer, som for eksempel reklamefotografering av spedbarn, er skattepliktige og skal skattlegges hos barnets foreldre.

HUSK: Du må sende oppdragsgiver informasjon og signert arbeidstillatelse, ellers blir barnet automatisk trukket 50 %. Les mer om dette ut fra link under.

Arbeidsinntekt over 10 000 kroner
Tjener barnet mer enn 10 000 kroner er den overskytende inntekten skattepliktig. Da må den skattlegges på vanlig måte sammen med foreldrenes inntekt. Normalt med en halvpart på hver av foreldrene hvis ikke foreldrene velger en annen fordeling. Hvis foreldrene ikke bor sammen, skal barnets inntekt som hovedregel skattlegges den av foreldrene som barnet er registrert bosatt sammen med i Folkeregisteret.

Les mer her:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattekort/frikort/arbeidsinntekt-til-barn-under-13-ar/

 

Andre muligheter

Kan jeg fakturere?
Er du selvstendig næringsdrivende slik mange skuespillere er, og er moms registrert ( organisasjonsnummer ) -så kan du i enkelte tilfeller fakturere oppdragsgiver for oppdraget. Dette avklares i hvert enkelt tilfelle med oppdragsgiver.

Face jobber også med å vurdere implementering av faktureringsprogram over vår nettportal. Dette vil informeres om videre. Dette vil også da være fakturering uansett arbeidssituasjon, da fakturatjenesten innehar skattetrekk prosent og kan benyttes av alle.

 

Jeg har hørt jeg kan tjene 1000,- skattefritt?
Er du skuespiller – hopp over dette emne.
Er du statist og ønsker flere oppdrag, hopp også over dette.
Er du statist og kun ønsker ett eneste oppdrag i din karriere – les videre!           

Grense på 1.000 kroner
Dersom den samlede lønnsutbetalingen til en person i løpet av et inntektsår ikke overstiger 1.000 kroner – da er det heller ingen innberetningsplikt. Her må du også medregne verdien av eventuelle skattepliktige naturalytelser og/eller trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser.

Selv om beløpet er fritatt for innrapportering er det plikt til å betale arbeidsgiveravgift. Lønn under grensen for lønnsopplysningsplikt er skattefri arbeidsinntekt og det er ingen plikt til å foreta forskuddstrekk.

NB: Utfører du mange oppdrag hos forskjellige arbeidsgivere, kan dette bli vurdert som virksomhet. Dersom du tar imot betaling for oppdrag i så stort omfang at det må anses som virksomhet, skal du registrere deg som næringsdrivende og alle inntektene skal føres i regnskapet for virksomheten. Da kan det også være at virksomheten er merverdiavgiftspliktig.

Vårt råd her er at du hører med oppdragsgiver om dette, og hvilken praksis de fører rundt dette.

GODE LINKER:

Frikort eller skattekort
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattekort/frikort/frikort-eller-skattekort/

Ungdom, arbeid og skatt
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/ungdom-arbeid-og-skatt/

 

Tips og guider

Se våre tips og guider som vil hjelpe deg på vei.

Les mer

FAQ

Ta en kikk i vår FAQ-samling for å finne ut av spørsmål du lurer på.

Les mer

Supportsenter

Dersom du lurer på noe, så kan du kontakte oss her.

Les mer