Ønsker du å få barnet ditt på TV og film?

Her er en liten veiledning til hvordan du går frem, og hvilke regler som gjelder.

Hva slags roller kan et barn få?
Det er selvfølgelig et svært mangfold av ulike roller et barn kan få, og det er også avhengig av alder på barnet, egenskaper, og hvor erfarne de er. Mange barn er aktive innen teater, noe som kan gi dem et bedre grunnlag for mer utpregede roller, og andre barn har kanskje andre egenskaper som er akkurat det en oppdragsgiver ser etter.
Det viktigste for at et barn skal kunne medvirke til TV, film og reklamer, er at det er egne regler som vil gjelde for deres deltakelse. Det er her foreldre/foresatte må involvere seg.

Nedenfor er de gjeldende regler foreldre/foresatte må sette seg inn i.
Vi definerer her barn og ungdom som de under 15 år.
Merk at flere av de samme regler kan gjelde for ungdom mellom 15 og 16 år. Dette gjelder også for å kunne registrere seg på face.no, hvor det her kreves foreldre/foresatt samtykke og med-registrering.

Registrering
For å registrere barn som aktør ( Skuespiller, statist, modell ) på Face.no, vil alle barn og ungdom under 16 år trenge en med-registrering av foreldre/foresatte.

shutterstock_428108086

Oppdrag
Etter registrering kan det søkes på de utlyste oppdragsannonser som søker etter barn. Man søker enten direkte gjennom portalens bookingsystem, eller direkte til oppdragsgiver. Dette spesifiseres i hver enkelt annonse. Dersom ditt barn blir booket, så er det foreldres plikt å se etter at barnet får nødvendige opplysninger og kontrakt for oppdraget. Kontrakten spesifiserer oppdragets art, tid, sted, og honorar.

Arbeidsmiljøloven
Barn og ungdom under 15 år kan som hovedregel ikke ta arbeid. Dersom et barn skal ta arbeid, kreves forhåndssamtykke fra arbeidstilsynet. Forhåndssamtykke må være gitt før barnet kan begynne å arbeide ( ta oppdrag ) Dette er også nødvendig for å kunne utbetale honorar.
Snakk ALLTID med oppdragsgiver om dette, og hva deres rutiner er for kontrakt og honorar.

Honorar/lønn
Det skal oppgis før oppdrag, og i kontrakt, hva slags honorar ( lønn ) barnet vil motta for oppdraget.
Har barnet fått samtykke – skjema som innhentes fra arbeidstilsynet – så kan barnet tjene 10.000 kroner skattefritt i løpet av ett inntektsår, dette også uavhengig om barnet tar oppdrag for ulike oppdragsgivere.
Barn under 13 får ikke frikort – men leverer samtykkeskjemaet til oppdragsgiver som dokumentasjon på at det ikke skal trekkes skatt.

Arbeidstid
Det er regler for hvor lenge barn kan jobbe, så mange produksjoner vil alltid ta høyde for dette under opptak, men det kan være avvik grunnet situasjoner under innspillinger. Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å sette seg inn i oppdraget barnet skal være med på, slik at nødvendige tilpassinger kan tilrettelegges. Merk at det under mange produksjoner er en del venting mellom tagninger, så det er viktig at barnet er informert og også er tålmodig. De fleste produksjoner er veldig flinke med barn under innspilling, men alltid greit å vite at det kan være hektiske dager også. Foreldre/foresatte for barn er oftest også hjertelig velkomne til å være med under opptak for å støtte opp om barnet underveis.

shutterstock_321114236

Vår oppfordring
Som en liten oppfordring ønsker Face å minne alle foreldre/foresatte om at det er barn vi har å gjøre med. Som foreldre/foresatte er det viktig at barnet selv har et stort ønske om å være med på innspilling, og at de er fortalt hvordan dette fungerer. Vi anbefaler at når ditt barn er booket, så ta en prat med den som caster, eller oppdragsgiver, om hva de kan vente seg av innspillingsdagen.
Her spesielt hva det er ditt barn skal gjøre, type rolle, eller aktivitet, og ikke minst om det blir en del venting mellom tagninger.
Da er både du og ditt barn godt rustet, og klar for noe helt spesielt.

Lykke til.

Tips og guider

Se våre tips og guider som vil hjelpe deg på vei.

Les mer

FAQ

Ta en kikk i vår FAQ-samling for å finne ut av spørsmål du lurer på.

Les mer

Supportsenter

Dersom du lurer på noe, så kan du kontakte oss her.

Les mer